Checkout Instructions

购物指南

1. 点击“产品”,之后选择“热门产品”

01

arrow

1. 点击产品图片查看产品详细信息

2. 或点击“加入购物车”下订单

02

arrow

1. 点击“详细”查看产品详细资料

2. 或点击“加入购物车”下订单

03

arrow

1 / 2. 点击“查看购物车”检查您已选购的商品并继续结算

04

arrow

1. 检查及更新您的购物车清单

2. 点击“结算”

05

arrow

1. 现有顾客请选择密码登录或Facebook户口登录

2. 新客户请输入您的付款资料后登录

3. 登录后,点击“透过PayPal”付款

06

arrow

1. 登录PayPal进行付款

2. 或透过“信用卡”进行付款

09

arrow

1. 输入您的付款资料点击“立即付款”完成订单

10